16 Gode grunde til at Gud aldrig blev ansat som universitetslektor

 1. Han havde kun én stor udgivelse...
 2. - og den var på hebræisk
 3. - og den havde ingen henvisninger
 4. - og den blev ikke trykt i et anderkendt tidsskrift
 5. - og nogen tvivler på, at Han selv har skrevet den.
 6. Det kan nok være at han skabte universet, men hvad har Han egentligt udført siden?
 7. Hans samarbejdsvilje har været yderst begrænset.
 8. Videnskabsmænd har haft meget svært ved at genskabe Hans resultater.
 9. Han havde aldrig fået tilladelse af Etisk Råd til at bruge mennesker til sine forsøg.
 10. Da et forsøg gik galt, forsøgte Han at slette sporene ved at drukne de implicerede.
 11. Når et forsøgsdyr ikke opførte sig som forventet, straffede Han dem eller slettede dem fra forsøget.
 12. Han kom sjældent til timerne: Han fortalte bare eleverne, at de skulle læse "Bogen".
 13. Han fik sin søn til at undervise for Ham.
 14. Han udviste sine første elever for at lære for meget.
 15. Selv om der kun var ti regler eleverne skulle følge, dumpede de fleste.
 16. Hans kontortider var yderste ubelejlige, og de blev oftest holdt på toppen af et bjerg.
Kilde: Ukendt.